POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ CHOVATELSKÉHO SERVISU V KAB ČR
- Klub anglických bulldogů České republiky, z.s. , FORMULÁŘE KE STAŽENÍ:

 

 • ŽÁDOST O VYSTAVENÍ KRYCÍHO LISTU 

  Stáhnout soubor: KAB - zadost o vystaveni kryciho listu vzor.docx

 • HLÁŠENÍ VRHU 

  Stáhnout soubor: KAB - hlaseni vrhu vzor.doc

 • KONTROLA VRHU 

  Stáhnout soubor: KAB - kontrola vrhu vzor.doc

 • PŘIHLÁŠKA NA BONITACI 

  Stáhnout soubor: KAB - prihlaska na bonitaci.doc

  Bonitace je přístupná členům i nečlenům Klubu anglických bulldogů ČR, z.s. za poplatek : 

  •    500,-- Kč pro členy klubu anglických bulldogů ČR, z.S. - úhrada na místě
  • 1 000,-- kČ pro nečleny klubu anglických bulldogů ČR, z.s. – úhrada na místě
  Minimální věk bonitovaného jedince je 12 měsíců dosažených v den bonitace (Chovnost platná od 15 měsíců). Bonitovaný jedinec musí mít minimálně jednu výstavu se zadáváním CAC (klubová, speciální, národní nebo mezinárodní výstava) minimálně ze třídy mladých, s ohodnocením minimálně velmi dobrá, zapsaným v pp.

 • 🔴Přátelé, s ohledem na vaše dotazy BONITACE/UCHOVNĚNÍ přikládám vysvětlení: Co se týče bonitace/ uchovnění nových chovných jedinců je třeba k němu doložit potvrzení o vyšetření srdce a trachey, vzor protokolu o vyšetření, který Vám provede a potvrdí veterinární lékař - dle Vaší volby (není stanoven klubem), naleznete zde https://www.kabcr.cz/chov-formulare/ pod názvem:
  POVINNÁ PŘÍLOHA K UCHOVNĚNÍ - ZDRAVOTNÍ VYŠETŘENÍ
  Vyšetření POVINNÉ:
  * Auskultace, co to je:
  Auskultace je odborný výraz pro "vyšetření poslechem", Lékař při auskultaci naslouchá zvukům uvnitř těla, většinou prostřednictvím fonendoskopu, popř. stetoskopu.
  • RTG (rentgen) krku - trachea a hrudníku - srdce
  Provede Vámi vybraný veterinář, veterináři stačí vytisknout RTG snímek s popisem, nebo Vám jej vypálí na CD.
  Toto společně s potvrzeným formulářem o vyšetření přiložíte, spolu s ostatními dokumenty, k bonitaci/uchovnění.
  Nic jiného (ze zdravotního hlediska) k uchovnění
  ! NEPOTŘEBUJETE !
  V případě, NÁLEZU auskultací Vám bude Vaším veterinárním lékařem doporučeno vyšetření EKG, Doppler nebo echokardiografie
  viz formulář o vyšetření.
  Opakuji, tato vyšetření EKG, Doppler nebo echokardiografie jsou povinná pouze v případě NÁLEZU auskultací.

 

 • CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU ANGLICKÝCH BULLDOGŮ NOVÉ ZNĚNÍ OD R.2021: 

  Stáhnout soubor: 201221 Chovatelsky a zapisni rad Klubu anglickych bulldogu CR z.s..docx

 • 17.1.2021 ČMKU: NOVÁ POVINNOST EVIDENČNÍ LISTY VRHU
  Novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání vstupuje v platnost 1.února 2021. Novela obsahuje požadavek na "evidenční list vrhu" a informace, které je chovatel povinen předávat nabyvateli štěněte. Na webu Ministerstva zemědělství je vyvěšen závazný vzor "evidenčního listu vrhu", vzor "převodního listu štěněte" a vysvětlení, jak uvedené a poměrně rozsáhlé formuláře, které se vztahují i na naše chovatele, vyplňovat. ČMKU celou věc předává právníkům.
  Vladimíra Tichá
 • POVINNÁ PŘÍLOHA K UCHOVNĚNÍ - ZDRAVOTNÍ VYŠETŘENÍ:

  NOVĚ je třeba k uchovnění nových chovných jedinců doložit potvrzení o vyšetření srdce a trachey bez patologického nálezu. Vzor Protokolu o vyšetření, které Vám provede a potvrdí veterinární lékař dle Vaší volby naleznete ZDE: 

  Stáhnout soubor: Protokol o vysetreni srdce a trachey - priloha k uchovneni.docx


  POZOR - NOVÁ MOŽNOST UCHOVNĚNÍ NA ZÁKLADĚ VÝSTAV:
  ⇒ Nově zavádíme také možnost UCHOVNĚNÍ jedince POUZE VÝSTAVAMI (minimálně 3 výstavy se zadáváním CAC - alespoň 2 v České republice, minimálně 2 rozhodčí, známka minimálně velmi dobrá), ale i k tomu je třeba doložit vyšetření srdce a trachey bez patologického nálezu.  Povinnost doložit vyšetření srdce a trachey platí pouze pro nově uchovňované jedince, nevztahuje se tedy na ty, kteří byli uchovněni před 1.1.2021.

 

 

CENÍK ZA CHOVATELSKÝ SERVIS:

 • bonitace chovného jedince – 500 Kč (pro nečleny 1.000 Kč)
 • uchovnění na základě výstav - 250 Kč (pro nečleny 500 Kč)
 • vystavení krycího listu – 180 Kč (pro nečleny 360 Kč)
 • poplatek za zapsané štěně – 100 Kč za štěně (pro nečleny 200 Kč)
 • poplatek za krycího psa - plodné krytí – 300 Kč za vrh (pro nečleny 600 Kč) Poplatek hradí majitel feny

 

POSTUP PŘI ADMINISTRACI KRYTÍ A VRHU

 • chovatel – majitel feny zasílá poradci chovu elektronicky e-mailem žádost o vystavení krycího listu v souladu s Chovatelským a zápisním řádem klubu. Součástí žádosti o vystavení krycího listu musí být údaje o chovné feně, navrhovaní krycí psi, údaje o jejich majitelích a kopie jejich rodokmenů (u zahraničního krytí s uvedením chovnosti krycího psa v dané zemi)

 • o krycí list majitel feny žádá před zamýšleným krytím

 • poradce chovu vystaví majiteli feny krycí list, zašle mu ho zpět elektronicky e-mailem spolu s instrukcemi k úhradě poplatku za vystavení

 • krytí stvrzuje podpisem na krycím listu jak majitel feny, tak majitel krycího psa

 • majitel feny zasílá do 7 dnů po krytí podepsaný díl B krycího listu e-mailem poradci chovu

 • do 7 dnů po vrhu zasílá majitel feny - chovatel poradci chovu elektronicky e-mailem vyplněné hlášení vrhu se všemi údaji o vrhu a podepsaný díl A krycího listu s uvedením data vrhu

 • na základě hlášení vrhu zasílá poradce chovu chovateli poštou originál žádanky o čísla zápisu. Majitel feny ji vyplní a ve věku 3 – 4 týdnů ji zasílá dle instrukcí přímo na Českomoravskou kynologickou unii - plemennou knihu č. 1 (ČMKU – plemenná kniha č. 1, Maškova 3, 182 53 Praha 8

 • nezapomeňte do žádanky o čísla zápisu uvést i Vaší e-mailovou adresu, kam Vám ČMKU může zaslat Přihlášku k zápisu s uvedením čísel zápisu štěňat. ČMKU ji zasílá již také pouze elektronicky, v kopii i poradci chovu. Tato přihláška k zápisu ČMKU slouží současně i jako přihláška k zápisu vrhu našeho klubu.

 • chovatel se s poradcem chovu dohodne na kontrole vrhu – provádí ji poradce chovu, pověřený člen výboru, případně může poradce chovu povolit chovateli kontrolu vrhu veterinářem chovatele. Pro kontrolu vrhu použije chovatel formulář o kontrole vrhu klubu

 • označení štěňat mikročipem provede příslušný veterinární lékař, potvrzení o čipování a čísla aplikovaných mikročipů uvede veterinární lékař do Přihlášky k zápisu štěňat, které chovatel obdržel e-mailem od ČMKU

 • chovatel zasílá nejpozději do 12 týdnů věku štěňat kompletní podklady k zápisu vrhu v originálech poštou na adresu poradce chovu – Ing. Michal Korynta, Březovská 296, 252 46 Vrané nad Vltavou. Součástí podkladů k zápisu vrhu musí být:
  • přihláška k zápisu štěňat doplněná o údaje o štěňatech (barva a číslo mikročipu), podepsaná chovatelem a potvrzená veterinárním lékařem
  • provedená kontrola vrhu, podepsaná poradcem chovu, členem výboru nebo příslušným veterinárním lékařem, pokud se poradce chovu dohodl s chovatelem na kontrole veterinárním lékařem
  • originály krycích listů A a B

 • poradce chovu po kontrole úplnosti a zaevidování podkladů k zápisu vrhu posílá podklady plemenné knize ČMKU. Poradce chovu zasílá chovateli e-mailem instrukce k úhradě poplatků za zapsané štěně a plodné krytí

 • ČMKU vystaví rodokmeny na celý vrh a zašle je chovateli doporučeně na dobírku. Lhůta na vystavení rodokmenů je 30 dnů po obdržení kompletních podkladů k vrhu.

POSTUP PŘI PŘIHLÁŠCE NA BONITACI  A UCHOVNĚNÍ

 

 • Majitel feny nebo psa vyplní přihlášku na bonitaci, připojí k ní kopii rodokmenu jedince a pošle ji e-mailem poradci chovu nejpozději do týdne před konáním bonitace

 • Bonitace se konají standardně vždy v rámci klubových akcí – minimálně 2 x ročně na jaře a na konci léta, v případě konání více klubových akcí i vícekrát

 • Člen klubu může v naléhavých případech požádat poradce chovu o mimořádný termín bonitace – dle časových možností členů výboru a poradce chovu.

 • Po úspěšné bonitaci s výsledkem chovný obdrží majitel feny/psa potvrzený bonitační list a předá zástupci klubu originál rodokmenu jedince k zapsání chovnosti a odeslání na ČMKU k přeregistraci chovného jedince. ČMKU následně zasílá rodokmen zpět na adresu chovatele.

 • Klub anglických bulldogů České republiky, z.s. uznává chovnost jedinců i zbývajících dvou chovatelských klubů České republiky pro anglické buldoky, tj. Moravskoslezského bulldog-mops klubu, z.s. i Bulldog Clubu, z.s.