HISTORIE KLUBU PLEMENE ANGLICKÝ BULDOK - KAB ČR KLUB ANGLICKÝCH BULLDOGŮ ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

 

Klub anglických bulldogů České republiky, zapsaný spolek funguje nepřetržitě již od roku 1992 jako zájmový spolek, který sdružuje všechny slušné a odpovědné milovníky, majitele a chovatele anglických buldoků. Naším nejdůležitějším zájmem je vést celou činnost a aktivitu našeho klubu tak, aby pro nás všechny byl chov buldoků hlavně zájmovou činností, ze které máme potěšení a při které se chováme slušně a ohleduplně i vůči sobě navzájem. 

V České republice fungují od roku 1992 celkem 3 kluby, které zastřešují plemeno anglický buldok. Dlouholetí chovatelé to vědí, ale z mladších chovatelů a majitelů buldoků to ví dnes málokdo.

Požádali jsme proto paní Hujovou, zakládající členku klubu a dlouholetou členku výboru, aby se s námi podělila o její vzpomínky, za jakých okolností Klub anglických bulldogů ČR, z.s. vznikl a jaké byly jeho začátky:

„Ještě z dob před revolucí existoval společný klub pro francouzské buldočky, anglické buldoky a mopsy, který spadal pod Český svaz chovatelů. Jeho dlouholetým poradcem chovu pro anglické buldoky byl pan Jaroslav Zavázal. Společné schůze klubu se konaly vždy v hotelu Voroněž v Brně před mezinárodní výstavou a bývala to vždy velká událost.

Na mimořádné schůzi v Praze se v roce 1991 rozhodlo, že bude založen samostatný klub pro anglické buldoky – tehdejší Klub anglických buldoků. Prozatímním poradcem chovu měl být můj manžel Jiří Huja, ale jelikož jsme se v té době stěhovali, musel to odmítnout. Poradkyní chovu v tomto prvním samostatném klubu pro anglické buldoky se stala paní Angela Houdková, kterou si určitě dlouholetí chovatelé pamatují.

Bohužel po vzniku samostatného klubu pro anglické buldoky se jeho členové, kterých bylo v té době kolem 80, neshodli, jak by se měl klub rozvíjet dále. Hlavním sporem byla výše členských příspěvků. Tehdejší člen pan Pavel Vorel navrhoval, aby byl členský příspěvek stanoven na 2000 Kč ročně, s čímž řada členů nesouhlasila. Byl to zásadní rozpor, který rozděloval členy klubu. To vedlo hned na jaře roku 1992 k dalšímu rozdělení – v březnu 1992 vznikl samostatný Moravskoslezský bulldog-mops klub a Bulldog Club. Zhruba 20 členů včetně nás s manželem se rozhodlo, že otázka členských příspěvků je pro nás tak zásadní, že si založí další samostatný klub – Klub anglických bulldogů České republiky. Předsedou klubu byl zvolen pan Václav Peter, který je předsedou klubu po celou dobu existence klubu až doposud. Poradcem chovu se stal můj manžel pan Jiří Huja, pokladní paní Marie Kučerová, výstavním referentem jsem se stala já, Irena Hujová. Pan Peter zařídil veškeré náležitosti nového klubu na svazu a v září roku 1992 byl zapsán i náš nový Klub anglických bulldogů České republiky na ministerstvu vnitra.

Toto překotné rozštěpení na 3 kluby mělo pro nás bohužel jeden negativní vliv, a to finanční. Začínali jsme prakticky bez peněz a na provoz klubu jsme si museli vydělat. Ale postupně přibývali členové a ve vrcholném období jsme jich mívali i hodně 60. Úspěšné byly také naše klubové výstavy, které jsme pořádali ve Vojanových sadech v Praze na Malé Straně. Řada dlouholetých chovatelů si je jistě ještě pamatuje. Po celá léta jsme se vždy s manželem snažili dělat maximum hlavně pro naše plemeno, které jsme milovali. Na konci roku 2017 při transformaci klubu na zapsaný spolek jsme se manželem ze zdravotních důvodů definitivně rozhodli předat naše celoživotní poslání a vedení klubu novým a mladým obdivovatelům a milovníkům našeho plemene, kteří budou pokračovat v našem snažení propagovat a podporovat plemeno anglický buldok v naší republice.“

Tímto moc děkujeme paní Hujové za její vzpomínky o tom, jak to vlastně všechno vzniklo a jaké byly začátky nejen Klubu anglických bulldogů České republiky, z.s., ale i zbývajících dvou klubů, které v České republice fungují. Pan Jiří Huja již bohužel není mezi námi. Ale doufáme, že by se mu líbila naše snaha vést jeho klub dále tak, aby fungoval, prosperoval a sdružoval všechny slušné a odpovědné milovníky, majitele a chovatele anglických buldoků.

Apel pro všechny, kteří mají naše psy opravdu rádi:

Chovatelství, vystavování a celá kynologická činnost by pro nás měly být hlavně radostí, nikoliv jen bezohlednou, arogantní sebeprezentací a přehlídkou ambicí, jak často v poslední době u nás vídáme. Máte-li také takový nepříjemný pocit z toho, kam se chov buldoků u nás v poslední době vydává, snažte se s tím něco udělat a vymezte se proti tomu. Kynologie je přece hlavně zájmová činnost, kterou děláme pro radost svou i ostatních, ne tvrdý byznys a nepřetržitý sled stresujících situací, pomluv, intrik …   

Klub anglických bulldogů České republiky, zapsaný spolek

 

KAB ČR - kontakty, řád a přihláška do klubu