cup-1615074_1280

PODMÍNKY ŠAMPIONÁTŮ

Podmínky psích šampionátů v evropských krajinách.
Přinášíme Vám přehled šampionátů, které je možné získat po celé Evropě.

Za aktuálnost a správnost neručíme, doporučujeme si případné nejasnosti ověřit u příslušné kynologické organizace...

 

FCI (www.fci.be)

 

Interšampion – C.I.B.
1. plemena nepodléhající zkouškám z výkonu
a) nutno získat 4x CACIB
b) nejméně od 3 různých rozhodčích
c) čekatelství nejméně ze 3 různých zemí FCI
d) mezi udělením prvního a posledního čekatelství musí uplynout 12 měsíců a jeden den

 

ČESKÁ REPUBLIKA (www.cmku.cz)

 

Český junior šampion
a) CAJC se uděluje ve třídě mladých každému pohlaví zvlášť s oceněním Výborná 1 na výstavách: mezinárodní, národní, speciální a klubová
b) nutno získat 3x CAJC nebo 2x CAJC ze třídy mladých a 1x CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní nebo vítězů do věku psa 24 měsíců (tento CAC již nelze použít pro uznání titulu Český šampion!)
c) nejméně od 2 různých rozhodčích
d) ve věku psa 9-24 měsíců
Titul neopravňuje k zařazení psa do třídy šampionů!

Český šampion
a) CAC se uděluje ve třídách: mezitřída, otevřená, pracovní, šampionů (vítězů), každému pohlaví zvlášť s oceněním Výborná 1 na výstavách: mezinárodní, národní, speciální a klubová v ČR
b) nutno získat 4x CAC, z toho minimálně 2x na výstavě mezinárodní
c) dvě výstavní sezóny (sezóna = kalendářní rok)
d) minimálně 2 různí rozhodčí
Pozn.: na držitele res. CAC přechází CAC jen v případě, že v pes, který obdržel ve stejné třídě CAC má již od ČMKU udělen titul Českého šampiona.

Český veterán šampion
a) CAC se uděluje ve třídě veteránů každému pohlaví zvlášť s oceněním Výborná 1 na výstavách: mezinárodní, národní, speciální a klubová v ČR
b) nutno získat 3x CAC, z toho minimálně 1x na výstavě mezinárodní
c) dvě výstavní sezóny (sezóna = kalendářní rok)
d) minimálně 2 různí rozhodčí

Grand šampion ČR
a) pes/fena musí být držitelem titulu Český šampion
b) je třeba získat 3x CAC ve třídě šampionů na výstavách pod záštitou ČMKU
c) CAC musí být uděleny alespoň dvěma rozhodčími
d) jeden z potřebných CAC je nutno získat na mezinárodní výstavě s udělováním CACIB

Šampion ČMKU
a) CAC ČMKU se uděluje na národních a mezinárodních výstavách každému pohlaví zvlášť, získá ho jen nejlepší pes a fena plemene (tj. Národní vítěz v případě národní výstavy, CACIB v případě mezinárodní)
b) u plemen, která nemohou získat CACIB, se tento titul uděluje jedinci s oceněním BOB
c) nutno získat 4x CAC ČMKU, z toho min. 2 na mezinárodní výstavě
d) nejméně od 2 rozhodčích
c) dvě výstavní sezóny (sezóna = kalendářní rok)
d) minimálně 2 různí rozhodčí
Titul opravňuje k zařazení psa do třídy šampionů!

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA (www.skj.sk)

 

Slovenský šampion štěňat
a) pokud pes nebo fena získali 3x Velmi nadějný 1 (VN1) ve třídě dorostu, minimálně od dvou rozhodčích na výstavách organizovaných pod záštitou SKJ na Slovensku.
b) jeden ze tří potřebných VN1 byl udělený na mezinárodní výstavě s udělováním CACIB
c) jeden ze tří potřebných VN1 lze nahradit jedním CAJC, pokud ho získal pes ve věku do 12 měsíců. Tento CAJC se už nemůže započítat do CAJC potřebných pro udělení Slovenského šampiona krásy mladých.
d) Slovenský šampion štěňat neopravňuje pro zařazení psa nebo feny do třídy šampionů. Neuvádí se v průkaze původu psa.

Slovenský šampion krásy mladých
a) CAJC se uděluje ve třídě mladých každému pohlaví zvlášť s oceněním Výborná 1 na výstavách: mezinárodní, národní, speciální a klubová v SR
b) nutno získat 3x CAJC (z toho aspoň jeden na mezinárodní výstavě ) nebo 2x CAJC ze třídy mladých a 1x CAC z mezitřídy, třídy otevřené nebo vítězů do věku psa 24 měsíců (tento CAC již nelze použít pro uznání titulu Slovenský šampion krásy!)
c) nejméně od 2 různých rozhodčích
d) ve věku psa 9-24 měsíců
Titul neopravňuje k zařazení psa do třídy šampionů!

Slovenský šampion krásy
a) CAC se uděluje každému pohlaví zvlášť s oceněním Výborná 1 ve třídách: mezitřída, otevřená, šampionů (vítězů) na výstavách: mezinárodní, národní, speciální a klubová v SR
b) nutno získat 4x CAC (nejméně jeden CAC musí být získán na mezinárodní výstavě) nebo 3x CAC a 3x Res. CAC, které mohou nahradit 1x CAC ! Potřebný CAC z mezinárodní výstavy může být nahrazen výhradně 3x res. CAC z mezinárodní výstavy!
c) dvě výstavní sezóny (sezona = kalendářní rok)
d) minimálně 2 různí rozhodčí

Slovenský šampion veteránů
a) CAC se uděluje každému pohlaví zvlášť s oceněním Výborná 1 ve třídě veteránů na výstavách: mezinárodní, národní, speciální a klubová v SR
b) nutno získat 3x CAC (nejméně jeden CAC musí být získán na mezinárodní výstavě)
c) dvě výstavní sezóny (sezona = kalendářní rok)
d) minimálně 2 různí rozhodčí

Slovenský Grand šampion
a) pes/fena musí být držitelem titulu Slovenský šampion krásy
b) je třeba získat 3x CAC ve třídě šampionů na výstavách pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty
c) CAC musí být uděleny alespoň dvěma rozhodčími
d) jeden z potřebných CAC je nutno získat na mezinárodní výstavě s udělováním CACIB

Slovenský výstavní šampion
a) po potvrzení titulu Slovenský Grand šampion (vystavení diplomu), musí pes získat 6x čekatelství CAC na speciálních, klubových, národních, celostátních nebo mezinárodních výstavách pod záštitou SKJ na Slovensku
b) čekatelství CAC musí být uděleny ve třídě šampionů od šesti různých rozhodčích. Čtyři ze šesti čekatelství CAC musí být získané na mezinárodních výstavách.

Slovenský Super Grand šampion
a) po potvrzení titulu Slovenský výstavní šampion (vystavení diplomu), musí pes získat 4x čekatelství CAC na speciálních, klubových, národních, celostátních nebo mezinárodních výstavách pod záštitou SKJ na Slovensku.
b) čekatelství CAC musí být uděleny ve třídě šampionů od minimálně 3 různých rozhodčích. Dvě ze čtyř čekatelství CAC musí být získané na mezinárodních výstavách. 
Šampion SKJ
a) po potvrzení titulu C.I.B. / C.I.E. Mezinárodní kynologickou federací FCI (vystavení diplomu), musí pes získat 4x čekatelství CAC na mezinárodních výstavách pod záštitou SKJ na Slovensku.
b) čekatelství CAC musí být uděleny ve třídě šampionů od minimálně 3 různých rozhodčích.
c) akceptované mohou být jen čekatelství CAC, které nebyly použity na jiné šampionáty.

 

POLSKO (www.zkwp.pl)

 

Polský šampion mladých
a) 3x titul Vítěz mladých ve třídě mladých, každému pohlaví zvlášť
b) od 3 různých rozhodčích
c) nejméně jedna výstava musí být mezinárodní nebo klubová
d) čas není omezen
* Lze požádat on-line přes internet (ZKwP). 

Polský šampion
a) 3x CWC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní nebo šampionů (věk psa či feny nad 15 měsíců)
b) od 3 různých rozhodčích
c) nejméně jedna výstava musí být mezinárodní nebo klubová
d) mezi ziskem prvního a čtvrtého CWC musí uplynout 6 měsíců a 1 den
* Lze požádat on-line přes internet (ZKwP).

 

RAKOUSKO (www.oekv.at)

 

Rakouský šampion mladých
a) čekatelství šampiona mladých "Jugendsieger" se uděluje ve třídě mladých každému pohlaví zvlášť na výstavách s udělováním CACA (čekatelství Rakouského šampiona)
b) nutno získat 3x Jugendbester nebo 2x Jugendbester ze třídy mladých a 1x CACA z mezitřídy, třídy otevřené nebo vítězů do věku psa 24 měsíců (toto CACA již nelze použít pro uznání titulu Rakouský šampion krásy!)
c) nejméně od 2 různých rozhodčích
d) ve věku psa 9 - 24 měsíců
Titul neopravňuje k zařazení psa do třídy šampionů! 

Rakouský šampion
a) CACA a res. CACA se uděluje v mezitřídě, ve třídě otevřené a šampionů každému pohlaví zvlášť na výstavách: mezinárodní, národní a klubová v Rakousku
b) nutno získat 4x CACA v rozpětí nejméně rok a den (z toho 2x z mezinárodní výstavy)
c) nejméně od 3 různých rozhodčích
Pokud získáte tento šampionát, můžete se v Rakousku hlásit už jen do třídy šampionů!
Pozn.: na držitele res. CACA přechází CACA jen v případě, že v pes, který obdržel ve stejné třídě CAC, má již od ÖKV udělen titul Rakouského šampiona

 

NĚMECKO (www.vdh.de)

 

Německý šampion mladých
a) 3x titul čekatelství "Deutscher Jugend-Champion (VDH)" ze třídy mladých (do 18 měsíců), zadává se každému pohlaví zvlášť
b) nejméně od dvou různých rozhodčích
c) nejméně 1x z mezinárodní nebo klubové výstavy
Pozn.: na držitele Res.“Deutscher Jugend-Champion“ přechází čekatelsví Deutscher Jugend-Chanpion jen v případě, že v pes, který obdržel ve stejné třídě čekatelství, má již od VDH udělen titul Německého junior šampiona 

Německý šampion
a) 5 čekatelství CAC VDH, z toho minimálně tři z mezinárodních nebo národních výstav
b) mezi udělením prvního a posledního čekatelství musí uplynout 12 měsíců
c) čekatelství musí být udělena nejméně třemi různými rozhodčími
d) čekatelství z výstavy VDH-Bundessieger a VDH-Europasieger platí za dvě
e) zadává se v mezitřídě, třídě otevřené a třídě šampionů pro psy a feny zvlášť
Pozn.: na držitele res. CAC VDH přechází CAC VDH jen v případě, že v pes, který obdržel ve stejné třídě CAC VDH, má již od VDH udělen titul Německého šampiona 

Německý veterán šampion
a) 3 čekatelství „German Veteran Champion VDH“, z mezinárodních nebo národních výstav, věk nejméně 8 let
c) čekatelství musí být udělena nejméně třemi různými rozhodčími
e) zadává se ve tŕídé veteránů pro psy a feny zvlášť
Pozn.: na držitele Res.“ German Veteran Champion“ přechází čekatelsví German Veteran Champion jen v případě, že v pes, který obdržel ve stejné třídě čekatelství, má již od VDH udělen titul Německého veterán šampiona

 

ŠVÝCARSKO (www.skg.ch)

 

Švýcarský šampion
a) 3x CAC
b) alespoň 2 z mezinárodní výstavy
c) mezi prvním a posledním CAC musí uplynout alespoň rok a jeden den
Pozn.: do třídy šampionů lze hlásit i psy s titulem „klubový vítěz“, „národní vítěz“

 

MAĎARSKO (www.kennelclub.hu)

 

Maďarský šampion mladých
a) 3x titul HPJ (Hungaria Prima Junior) ze třídy mladých (do 18 měsíců)
b) nejméně od dvou různých rozhodčích
c) nejméně 1x z mezinárodní nebo klubové výstavy

Maďarský šampion
a) 4x CAC z mezitřídy, otevřené, pracovní nebo šampionů, uděluje se každému pohlaví zvlášť
b) nejméně od tří různých rozhodčích
c) nejméně 2x z mezinárodní nebo klubové výstavy
d) mezi prvním a posledním čekatelstvím musí uplynout nejméně rok a jeden den

Maďarský Grand šampion
a) 4x CAC výhradně ze třídy šampionů a nejméně 1x BOB
b) nejméně od dvou různých rozhodčích
c) pes již musí mít titul Maďarský šampion

Maďarský Show šampion
a) 6x CAC z mezitřídy, třídy otevřené nebo šampionů
b) nejméně od tří různých rozhodčích
c) nejméně 3x CAC musí být z mezinárodní nebo klubové výstavy
d) mezi prvním a posledním čekatelstvím musí uplynout nejméně rok a jeden den

Maďarský šampion veteránů
a) 3x CAC ze třídy veteránů 
b) nejméně od dvou různých rozhodčích
c) nejméně 1x CAC musí být z mezinárodní výstavy nebo klubové

 

SLOVINSKO (www.kinoloska.si)

 

Slovinský šampion mladých
a) 3x Vítěz mladých (PRM) na národní/mezinárodní výstavě, 1x lze nahradit titulem CAC získaným do 24 měsíců psa v mezitřídě, každému pohlaví zvlášť (tento potom již nelze použít na titul Slovinský šampion)
b) od tří různých rozhodčích
c) 1x z výstavy mezinárodní
Titul neopravňuje k zařazení psa do třídy šampionů! 

Slovinský šampion
a) 5x CAC, jeden musí být ze speciální výstavy, minimálně dva z MVP
b) poslední CAC musí získat pes starší 24 měsíců
c) 5 CACů musí udělit 5 různých rozhodčí 
Slovinský Grand šampion
a) 4x CAC udělený ve třídě šampionů každému pohlaví zvlášť
b) od 3 různých rozhodčích
c) nejméně 3x z mezinárodní výstavy, z toho jeden musí být spojen s titulem BOB

Slovinský veterán šampion
a) 3x ocenění Výborný 1 ve třídě veteránů na mezinárodní/národní výstavé
b) od 3 různých rozhodčích
c) nejméně 1x z mezinárodní výstavy
Titul neopravňuje k zařazení psa do třídy šampionů!

 

CHORVATSKO (www.hks.hr)

 

Chorvatský šampion mladých
a) 3x titul Prvak mladich ze třídy mladých každému pohlaví zvlášť, 1x lze nahradit titulem CAC získaným do 18 měsíců psa
b) nejméně od dvou různých rozhodčích
c) typ výstavy není určen
Titul neopravňuje k zařazení psa do třídy šampionů!

Chorvatský šampion
a) 4x CAC udělený v mezitřídě, ve třídě otevřené nebo šampionů každému pohlaví zvlášť
b) nejméně od tří různých rozhodčích
c) nejméně 2x z mezinárodní výstavy
d) není omezeno časově

Chorvatský veterán šampion
a) 3x Vítěz veteránů
b) nejméně od 2 různých rozhodčích
Titul neopravňuje k zařazení psa do třídy šampionů!

 

RUMUNSKO (www.ach.ro)

 

Rumunský šampion mladých
a) 2x titul CAJC
b) nejméně od 2 různých rozhodčích
c) 1x z výstavy mezinárodní

Rumunský šampion
a) 3x CAC
b) nejméně od 3 různých rozhodčích
c) 1x CAC z mezinárodní, 1x CAC z národní/klubové, 1x CAC ze šampionátové výstavy
d) nejméně za 7 měsíců

Rumunský šampion „cum laudae“
a) 2x CACL ze třídy šampionů
b) pes musí být již Rumunský šampion

Rumunský veterán šampion
a) 2x CAC ze třídy veteránů 
b) pes musí být již Rumunský šampion

 

SAN MARINO (www.kennelclubsanmarino.com)

 

Junioršampion San Marina
a) 2x Výborný 1 ve třídě mladých
b) není časově omezeno

Šampion San Marina
a) 3x CAC z mezitřídy, otevřené nebo šampionů
b) mezi prvním a posledním CAC rozestup alespoň 6 měsíců
c) od 3 různých rozhodčích
Nebo na mezinárodní výstavě: 2x CAC, od 2 rozhodčí, rozestup 6 měsíců

Grandšampion San Marina 
a) 3x CAC ze třídy šampionů (alespoň 1 z mezinárodky, 1 společně s BOB z mezinárodky)
b) alespoň 2 CAC od 2 rozhočích
b) není časově omezeno

 

LUCEMBURSKO (www.uchl.lu)

 

Junior šampion Lucemburska
a) 1x vítězství na mezinárodní výstavě ve třídě mladých (CACIB Luxembourg)
V Lucembursku opravňuje k nástupu do třídy šampionů, v jiných zemích NE!

Šampion Lucemburska
a) 2x CAC ze třídy otevřené od dvou různých rozhodčích v průběhu 2 let, minimálně 1 CAC musí být z mezinárodní výstavy, druhý může být z výstavy klubové
b) nebo 1x CAC získaný na mezinárodní výstavě ve třídě šampionů

 

SRBSKO (www.ksrs.org.rs)

 

Srbský junior šampion
a) 1x CAJC ve třídě mladých

Srbský šampion
a) 2x CAC z mezitřídy, otevřené nebo 1x CAC ze třídy šampionů

 

BELGIE (www.srsh.be)

 

Šampion Belgie
a) 4x CAC, který se zadává ve třídě otevřené i šampionů
b) nejméně od tří různých rozhodčích
c) nejméně 1x z mezinárodní výstavy
d) mezi prvním a posledním čekatelstvím musí uplynout nejméně rok
c) CAC získaný na výstavě organizované Royal Society St. Huberts platí za dva (ale ne vícekrát než jednou!)
Pozn.: pozor, organizátorů výstav je více!

 

HOLANDSKO (www.raadvanbeheer.nl)

 

Holandský šampion
a) 4x CAC ze třídy mladých, otevřené,pracovní nebo šampionů
b) 4x res.CAC mohou nahradit 1x CAC
c) alespoň od 2 různých rozhodčích
d) poslední CAC musí pes dostat nejdříve ve věku 27 měsíců
Pozn.: pokud je jeden z titulů CAC získán na výstavě v Amsterodamu, postačí celkem 3x CAC; totéž platí o titulu CAC z klubové výstavy.

 

ITÁLIE (www.enci.it)

 

Šampion Itálie
CC (obdoba CAC) se nezadává ve třídě šampionů, o jeden CC soutěží vítězové tříd otevřené a mezitřídy, psi a feny zvlášť, je třeba 6x CC (2x z mezinárodní, 2x z národní a 2x ze speciální nebo klubové výstavy)

 

MONAKO (www.monacokennelclub.com)

 

Monacký šampion krásy
a) 2x CAC ze třídy otevřené nebo pracovní
b) rozestup alespoň rok a jeden den

 

MONTE CARLO (www.monacokennelclub.com)

 

Šampion Monte Carla
2x CAC od 2 různých rozhodčích (pes s titulem šampion MUSÍ být vystavován ve třídě šampionů)

 

FRANCIE (www.scc.asso.fr)

 

Šampion Francie
CACS se zadává pouze ve třídě otevřené, je třeba 3x CACS, nejméně 1x z National elevage nebo Championat se France, 1x z Klubové speciální výstavy a 1x z výstavy mezinárodní

 

ŘECKO (www.koe.gr)

 

Šampion Řecka (šampionát mladých nemají)
Pes potřebuje 3x CAC od tří různých rozhodčích. Pro pracovní plemena nutno doložit zkoušku. Čas není nijak omezen. O jeden CAC soutěží vítězové otevřené, pracovní a šampionů (mezitřídu zatím nevedou).

 

ŠPANĚLSKO (www.rsce.es)

 

Španělský šampion
CAC získaný na výstavě v Madridu (psi, kteří nejsou ze Španělska, jej mohou získat jen ve třídě otevřené)

 

PORTUGALSKO (www.cpc.pt)

 

Šampion Portugalska
a) 4x CAC 
b) 1x CAC z povinné MVP výstavy - CAC-CQ (pořádají se jen dvě do roka v zemi!) a 1x nejméně výborná z povinné klubové výstavy nebo opačně (pak je CAC-CQ z klubové výstavy a nejméně výborná z povinné MVP) + 2x CAC z další dvou výstav - z toho 1x mezinárodní
c) od nejméně tří rozhodčích
d) CAC se ve třídě šampionů neuděluje! Vítězové třídy otevřené a mezitřídy (příp. tř. pracovní) soutěží jen o jeden CAC!

 

DÁNSKO, ESTONSKO, FINSKO, GRUZIE, IZRAEL, KYPR, LITVA, LOTYŠSKO, NORSKO, RUSKO, ŠVÉDSKO A UKRAJINA

 

V těchto dvanácti státech má ČMKU uzavřené reciproční dohody o zjednodušených podmínkách pro přiznání junior šampionátů krásy a šampionátů krásy. Jedinou podmínkou je, že máte se svým psem splněného svého národního junior šampiona či národního šampiona krásy.

Junior šampion
1x CAJC ze třídy mladých při splnění výše uvedené podmínky

Šampion
1x CAC z kterékoliv třídy (mezitřída, otevřená, šampionů/vítězů), pokud má pes šampiona z některé země smluvních partnerů viz. nadpis. Zde neplatí nahrazení CAC Res.CAC. Na výstavě nesmí posuzovat rozhodčí ze země, ze které pes/fena pochází!