KLUBOVÍ ŠAMPIONI  KAB ČR

Klubu anglických bulldogů České republiky – podmínky

 

Vystavovatel a člen klubu, který získal titul Klubový šampion štěňat, Klubový Junior šampion, Klubový šampion, Klubový Grand šampion nebo Klubový veterán šampion,

OBDRŽÍ JAKO CENU MALOVANÝ OBRAZ SVÉHO PSA NEBO FENY S UVEDENÍM ZÍSKANÉHO KLUBOVÉHO TITULU.

Oficiální předání titulu a obrazu bude probíhat při Klubové/Speciální výstavě pořádané Klubem anglických bulldogů ČR, z.s..

Do bodování se započítávají výsledky pouze ze světových (dále „SvVP“), evropských (dále „EVP“), mezinárodních (dále „MVP“), národních (dále „NVP“), klubových (dále „KV“) a speciálních (dále „SV“) výstav. Pouze u šampionátu štěňat lze využít hodnocení z oblastních a krajských výstav.
Body na „Klubového šampiona“ lze započítávat pouze za období, ve kterém byl majitel členem KAB ČR (u nových členů tzn., ode dne zaplacení členství)
 

 Klubový šampion štěňat KAB ČR - podmínky pro získání titulu

 • věk od 4 měsíců do 9 měsíců
 • zisk hodnocení 1x VN1-VN4 + 2x VN1 (třída štěňat / dorostu) na výstavách typu SvVP, EVP, MVP, NVP, KV, SV (klubové a speciální výstavy)
 • 1x VN1 lze nahradit 2x VN1 z oblastních či krajských výstav.
 • majitel psa/feny musí být po celé období, kdy se plní podmínky pro získání titulu Klubový šampion štěňat, členem KAB ČR

Titul "Klubový šampion štěňat" bude zapsán v rodokmenu, neopravňuje ovšem k přihlášení jedince do třídy šampionů na kterékoli výstavě.

 

Klubový Junior šampion KAB ČR - podmínky pro získání titulu

 • věk od 9 měsíců do 2 let
 • celkový počet bodů 70
 • započítávají se body získané pouze ve třídě mladých nebo v mezitřídě ve věku 9 – 24 měsíců.
 • pes/fena se musí zúčastnit klubové nebo speciální výstavy pořádané klubem KAB ČR
 • majitel psa/feny musí být po celé období, ze kterého se body započítávají, členem KAB ČR
 • do součtu bodů uplatňovaných na titul se počítají vždy všechny body z ocenění na konkrétní výstavě

Titul "Klubový Junior šampion" bude zapsán v rodokmenu, neopravňuje ovšem k přihlášení jedince do třídy šampionů na kterékoli výstavě.

 

Klubový šampion KAB ČR - podmínky pro získání titulu

 • věk od 15 měsíců neomezeně
 • celkový počet bodů 90 u fen a 120 u psů (zvýhodnění fen je dáno především jejich handicapem v případě hárání, březosti a odchovu štěňat)
 • Pes/fena se musí zúčastnit klubové nebo speciální výstavy pořádané klubem KAB ČR, a to v mezitřídě, třídě otevřené, třídě vítězů, třídě šampionů nebo třídě čestné. S výsledkem min. V1-V4
 • Účast využitá pro přiznání titulu Klubový Junior šampion se pro přiznání titulu Klubový šampion neuznává.
 • majitel psa/feny musí být po celé období, ze kterého se body započítávají, členem KAB ČR
 • Podmínkou je také získání některého z následujících ocenění: Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Národní vítěz, CACIB, BOB, BOS, Český šampion, Šampion jiné členské země FCI, Český junior šampion, Interšampion.

Titul "Klubový šampion", bude zapsán v rodokmenu, neopravňuje ovšem k přihlášení jedince do třídy šampionů na kterékoli výstavě.

 

Klubový Grand šampion KAB ČR - podmínky pro získání titulu

 • věk od 15 měsíců neomezeně
 • tituly získané pouze ve třídě vítězů / šampionů
 • účast na klubové nebo speciální výstavě pořádané KAB ČR s výsledkem V1, CAC ve třídě vítězů / šampionů
 • celkový počet bodů 70
 • Klubový Grand šampion se uděluje psovi / feně po zapsání titulu Klubový šampion KAB ČR
 • majitel psa/feny musí být po celé období, kdy se plní podmínky pro získání titulu Klubový Grand šampion, členem KAB ČR

Titul "Klubový Grand šampion" bude zapsán v rodokmenu.

 

Klubový Veterán šampion KAB ČR - podmínky pro získání titulu

 • věk od 8 let neomezeně
 • získání tří ocenění V1 ve třídě veteránů, z toho min. 1x na výstavě KAB ČR
 • pes/fena se musí zúčastnit klubové nebo speciální výstavy pořádané klubem KAB ČR
 • majitel psa/feny musí být po celé období, ze kterého se body započítávají, členem KAB ČR

Titul  "Klubový Veterán šampion" bude zapsán v rodokmenu, neopravňuje ovšem k přihlášení jedince do třídy šampionů na kterékoli výstavě.

 

BODOVACÍ TABULKA

OCENĚNÍ

TYP VÝSTAVY

národní

klubová, speciální

mezinárodní

evropská, světová

Výborná 1

5

7

8

15

Výborná 2-4

3

4

5

10

CAJC, CAC *

7

9

10

20

r. CAC

5

6

7

10

BOJ

5

6

7

20

Klubový, Speciální vítěz (ml.+dospělý)

-

10

-

-

Národní vítěz

8

-

-

-

CACIB

-

-

12

25

R.CACIB

-

-

6

12

BOS

7

8

9

30

BOB

10

11

12

35

Evropský + Světový vítěz (ml.+dospělý)

-

-

-

50

BIG vítěz skupiny 1-3

16

-

20

40

BIS vítěz výstavy 1-3

20

15

40

60

*tituly získané v zahraničí se započítávají jako ekvivalent českých Př. CACA = CAC