VÝBOR KLUBU - KONTAKTY: KAB ČR - Klub anglických bulldogů České republiky, z.s.

PŘEDSEDA KLUBU 

JEDNATEL KLUBU

PORADCE CHOVU

VÝSTAVNÍ A BONITAČNÍ
REFERENT,
WEBMASTER
POKLADNÍ

Mgr. Václav Peter
org-peter@volny.cz

PhDr. Zuzana Selementová
zuzanaselementova@seznam.cz

Ing. Michal Korynta
liatrisbulldog@volny.cz
+420 724 418 410
Pavla Hološková
leneyco@gmail.com
+420 732 100 223
Renata Chalabalová
MagamaBull@seznam.cz
+420 774 560 644

ČÍSLO ÚČTU: 290 087 8264/2010 (Fio banka, a.s.)

 

Postup při žádosti o členství v  KAB ČR Klubu anglických bulldogů České republiky, z.s.

a poskytování chovatelského servisu

 

Členství v klubu KAB ČR

Zájemce o členství v Klubu anglických bulldogů České republiky, z.s. (dále jen KAB CR) vyplní přihlášku o členství v klubu a přiložený souhlas se zpracováním osobních údajů člena KAB CR. Součástí přihlášky je i souhlas zájemce o členství s posláním, účelem a předmětem činnosti klubu a závazek plnit interní normy a usnesení orgánů klubu, platné normy ČMKU, FCI a všechna zákonná opatření k ochraně zvířat a životního prostředí.

NOVÉ! OD 1.1.2021 

Stáhnout soubor: KAB - postup pri zadosti o clenstvi a pravidla chovatelskeho servisu.docx

Stáhnout soubor: KAB - prihlaska do klubu.doc

PŘIHLÁŠKU zasílá zájemce e-mailem členům výboru klubu ( liatrisbulldog@volny.cz ) nebo poštou na kontaktní adresu klubu (Klub anglických bulldogů ČR, z.s. – Ing. Michal Korynta, Březovská 296, 252 46 Vrané nad Vltavou). Po schválení výborem klubu dostane zájemce zprávu o přijetí a instrukce k úhradě členského příspěvku.

Členský příspěvek činí 200 Kč ročně a je vždy splatný dle instrukcí výboru klubu do 31.1. příslušného roku.

Kromě členského příspěvku hradí člen klubu i poskytnutý chovatelský servis. Jedná se konkrétně o tyto poplatky:

  • bonitace chovného jedince – 500 Kč (pro nečleny 1.000 Kč)
  • uchovnění na základě výstav - 250 Kč (pro nečleny 500 Kč)
  • vystavení krycího listu – 180 Kč (pro nečleny 360 Kč)
  • poplatek za zapsané štěně – 100 Kč za štěně (pro nečleny 200 Kč)
  • poplatek za krycího psa - plodné krytí – 300 Kč za vrh (pro nečleny 600 Kč)